Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka

Krzysztof Hubaczek
Celem artykułu jest przedstawienie głównych wątków zawartych w odpowiedzi Johna Hicka na problem zła. Rozpoczynam od zestawienia podstaw tradycyjnej teodycei (Augustyna i Leibniza) z zasadniczymi ideami św. Ireneusza z Lyonu, który stanowiły głownie źródło inspiracji dla myśli Hicka. Następnie porównuję takie elementy teodycei Hicka, jak dystans epistemiczny, proces tworzenia duszy czy ,i>powszechne zbawienie z pewnymi koncepcjami filozofów nie-analitycznych, takich jak Franz Rosenzweig, Józef Tischner, czy Viktor E. Frankl. Analizuję również głównie zarzuty pod adresem teodycei...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.