Sprawy środowiska naturalnego przez pryzmat społeczeństwa i socjologii

Krzysztof Frysztacki
Szeroko rozumiane otoczenie przyrodnicze oraz jego problemy były i pozostają przedmiotem wręcz oczywistej reakcji i refleksji społecznej. Miała ona i nadal często ma postać spontaniczną, z żywiołowo manifestowanymi przejawami niepokoju oraz pragnieniami, a tendencje te są osadzone w sposobach życia, regułach organizacji społecznej, czy szczególnego typu formach aktywności. Jednocześnie, stosunkowo od niedawna, ale z coraz wiekszą siłą, towarzyszą temu idee i badania społeczne o bardziej wyspecjalizowanym charakterze, w tym zaś nurt tzw. socjologii środowiskowej. Ten...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this text. For information on how to provide citation information, please see our documentation.