ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากตำรับยาเขียวต่อการต้านเชื้อก่อโรคกุ้ง

2, 8, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.