กระบวนการแนะนำการเชื่อมโยงของบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย

วิกิพีเดียได้ถูกใช้ประโยชน์ในรูปของแหล่งความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ในงานวิจัยหลายๆ งานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการใช้เครื่องจักรเรียนรู้ และวิกิพีเดียเป็นแหล่งความรู้ สำหรับการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อความแบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการทำงานของระบบที่สำคัญคือ เริ่มจากวิเคราะห์ และสกัดคำสำคัญจากบทความ และต่อมา พิจารณาเลือกหน้าวิกิพีเดียที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคำสำคัญนั้น เพื่อแนะนำเป็นการเชื่อมโยงปลายทางไปสู่แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จากการทดลองในเบื้องต้นกับชุดทดสอบบทความวิกิพีเดียภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า ระบบที่นำเสนอนี้ให้ผลลัพธ์แนะนำการเชื่อมโยงแบบอัตโตมัติได้ถูกต้องถึง 85%
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.