องค์ประกอบของแฟนตาซีในการนำเสนอปัญหาครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในนวนิยายชุด เดอะ สไปเดอร์วิก โครนิเคิลส์ ของ โทนี ดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็ก

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษานวนิยายแฟนตาซีชุดเดอะ สไปเดอร์วิก โครนิเคิลส์ ของโทนี ดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็ก ประกอบด้วยนวนิยาย 5 เล่ม ได้แก่ เดอะ ฟีลด์ ไกด์ (The Field Guide), เดอะ ซีอิง สโตน (The Seeing Stone), ลูซินดาส์ ซีเคร็ท (Lucinda’s Secret), ดิ ไอรอนวูด ทรี (The Ironwood Tree) และ เดอะ แร็ท ออฟ มุลการาธ (The Wrath of Mulgarath) มุ่งศึกษาการใช้องค์ประกอบแฟนตาซี ซึ่งหมายถึงความมหัศจรรย์เกินจริงที่นำเสนอผ่านองค์ประกอบของเรื่องแต่ง ได้แก่ ตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ และโครงเรื่อง เพื่อสะท้อนปัญหาครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมร่วมสมัย จากการศึกษาพบว่าผู้ประพันธ์นำเสนอปัญหาและชี้แนะทางออกผ่านการเรียนรู้และเติบโตของจาเร็ด ผู้เป็นตัวละครเอกที่ยอมรับการหย่าร้างของพ่อแม่ และตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในความเป็นจริงหลังการผจญภัยในรูปแบบแฟนตาซี ขณะเดียวกันผู้ประพันธ์นำเสนอให้ตัวละครเยาวชนเรียนรู้แนวคิดนิเวศสำนึกผ่านการใช้วัตถุวิเศษและการผจญภัยร่วมกับตัวละครแฟนตาซี กล่าวคือเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสถานะที่แท้จริงของมนุษย์ ว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อิงอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตเท่านั้น มิใช่เจ้าของหรือเจ้านายของธรรมชาติ ตัวละครเยาวชนในนวนิยายต้องน้อมรับความช่วยเหลือจากตัวละครแฟนตาซีฝ่ายธรรมชาติ จึงจะสามารถเอาชนะปีศาจร้ายซึ่งเป็นศัตรูของธรรมชาติได้ จากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบแฟนตาซีในนวนิยายเดอะ สไปเดอร์วิก โครนิเคิลส์ มีบทบาทสำคัญ ในการสื่อสารปมปัญหาครอบครัวควบคู่ไปกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และได้รับความสนุกสนานจากนวนิยายไปพร้อมๆ กัน
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.