Effeithiau newid hinsawdd ar y môr: Goblygiadau ar gyfer gweithredu deddfwriaeth bioamrywiaeth y môr

Mae’r Cerdyn Adrodd hwn yn edrych ar ddeddfwriaeth newid hinsawdd a bioamrywiaeth forol, gan ganolbwyntio ar y ddeddfwriaeth a ddefnyddir i sefydlu gwahanol fathau o ardaloedd gwarchodedig morol.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.