Politická kultura lokálních společenství_elity

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR), Univerzita Karlova. Filozofická Fakulta. Katedra Teorie Kultury & Vysoká škola Ekonomická V Praze. Katedra Veřejné Správy A Regionalistiky
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.