Sociologické aspekty lokální demokracie - výzkum místní samosprávy_Občané_ČR

Sociologický ústav (Československá Akademie Věd)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.