Povolební výzkum 1998

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR) & Federální Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.