Hodnotové orientace vysokoškoláků 2003

Univerzita Karlova. Fakulta Humanitních Studií. Centrum Výzkumu Vývoje Osobnosti A Etnicity & Univerzita Karlova. Fakulta Sociálních Věd.Centrum Pro Sociální A Ekonomické Strategie
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.