Eesti keele segakorpus: Seadused

Kadri Muischnek
Eesti ja Euroopa seadusetekstide korpus. TEI P5 XML märgendus, UTF8 kodeering.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.