Estonian Wordnet (kb71-STABLE)

Heili Orav
Eesti Wordnetis (versioon 71) on praeguse seisuga (veebruar 2015) u 73 000 mõistet, milles sõnu u 98 700, semantilisi suhteid üle 230 000 ja ingliskeelseid suhteid üle 105 000. Kõik mõisted on varustatud vähemalt ühe keelesisese suhtega ja vähemalt ühe ILI-suhtega.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.