Estonian Wordnet (kb72-LAST)

Heili Orav & Kadri Vare
Eesti Wordnetis (versioon 72) on praeguse seisuga (oktoober 2015) 74 720 mõistet, milles sõnu 101 761, semantilisi suhteid 239 719 ja seoseid Princetoni Wordnetiga (1.5) 108 202. Kõik mõisted on varustatud vähemalt ühe keelesisese suhtega ja vähemalt ühe ILI-suhtega.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.