Pikad sõnad

Pärtel Lippus
140 eri silbistruktuuriga 4-6 silbilist sõna. Salvestatud sõnaloendina 2 keelejuhilt ning raamlauses 6 Võru ja 7 Saaremaa keelejuhilt. 40 lühikeste lahtiste silpidega 5-6 silbilist sõna. Salvestatud raamlauses 6 ühiskeelselt keelejuhilt. Materjali on kasutatud siin: Pajusalu, K., Help, T., Lippus, P., Niit, E., Teras, P., & Viitso, T.-R. (2005). On the temporal structure of Estonian secondary-stressed feet. Linguistica Uralica, 41(2), 98–106. Lippus, P., Pajusalu, K., & Teras, P. (2006). The Temporal Structure of Penta- and Hexasyllabic...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.