Sagedussõnastik 2.0

Kadri Muischnek
Sagedusloend on koostatud statistilise ühestajaga t3mesta morfoloogiliselt ühestatud ning seejärel reeglipõhise meetodiga järelühestatud Tasakaalus korpuse põhjal. Korpuse koostisosadeks on: 5 miljonit sõna ajalehetekste, 5 miljonit sõna ilukirjandust, 5 miljonit sõna teadustekste.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.