Võru ja Setu ilukirjanduskorpus

Sulev Iva
Ilukirjanduse korpuse kogumahuks on ca 350 000 sõna, korpus on viimase aasta jooksul muudetud tekstiarhiivist avalikuks keelekorpuseks koos vajaliku kasutajaliidesega, mis asub aadressil http://synaq.org/ilo.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.