Võru-eesti paralleelkorpuse kasutajaliides

Sulev Iva
Otsida saab mitu sõna korraga, hetkel miinusmärki väljajättena ei toetata.Vaikimisi otsitakse mitte terveid sõnu vaid sõnesid pikemate sõnede sees.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.