Eesti Keele Instituudi tekstikorpus

Indrek Hein
EKI tekstikorpus on koostatud juhuslikult kogutud materjalist (10,4 miljonit sõnavormi; u 80% ulatuses ajalehetekstid) ja pole seega 'representatiivne'. Ka ei ole korpus märgendatud, sobides eelkõige leksikaalse materjali otsinguks.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.