Inglise-eesti masintõlkesõnastik

Indrek Hein
Jooksvalt täienev inglise-eesti veebisõnastik, mis on abiks tõlkimisel ja toetab ka masintõlget. Sõnastikus on praegu ligi 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit Sõnastik on loodud hobi korras ning ei pruugi vastata Eesti Keele Instituudi kvaliteedistandardile.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.