Haridussõnastik

Indrek Hein
Sisaldab 4850 terminit mitmesugustelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, andragoogika, eripedagoogika jne. Igale eesti terminile on antud inglise, saksa, soome ja vene vaste ning enamasti ka seletus.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this . For information on how to provide citation information, please see our documentation.