Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik

Margit Langemets
Sõnastik sisaldab üle 4000 märksõna ning võimaldab otsingut eestikeelse sõna või eesti viipekeele viipe alusel. Sõnastik on mõeldud nii eesti viipekeele õppijatele kui ka eesti viipekeele kasutajatele eesti keele õppimiseks.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.