Eesti keele A1–C1 õpikute sisu korpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel
Sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali. Korpuses on u 500 000 sõnet ning korpuses on märgendatud tekstiüksused (enamasti eristatakse harjutust, sõnavaraplokki ja suuremat seotud teksti), tekstilõigud (ühel real asuv tekst), laused ja osalaused . Korpus on morfoloogiliselt märgendatud. Korpuses on kaheksa õpikut: 1. Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus. 2. Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.