Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel
Sisaldab korpusest „Eesti keele õpikute korpus A1–C1" eraldatud täislauseid. Korpus koosneb u 200 000 sõnest ja 24 000 lausest. Korpuses on märgendatud tekstistruktuuri üksused lause ja osalause . Laused on morfoloogiliselt märgendatud. Kõik korpuse laused on keeletaseme piirides unikaalsed.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.