Soome-eesti sõnaraamat / Suomi–viro-suursanakirja

Indrek Hein & Margit Langemets
Kaheköitelise soome-eesti suursõnaraamatu (2003) veebiversioon. Sisaldab üle 90 000 märksõna. Sõnaraamatus on rohkelt näiteid koos tõlgetega (nii eritermineid kui ka kõnekeele väljendeid), lisaks valik kohanimesid. Päringuid on võimalik teha soome ja eesti keeles.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.