Eesti keele assotsiatsioonisõnastik

Ene Vainik
Veebisõnastik, mis esitab eesti keele sõna-assotsiatsioone nende tugevuse kahanevas järjekorras. Saadaval nii absoluutsagedused kui tugevusprotsent. 1296 märksõna, 37602 vastust. Psühholingvistiliste katsete tulemused (2016-2018), keskmine vastuste arv 300. Võimalik tulemusi filtreerida vastajate soo, ea ning hariduse alusel. Päringud võimalikud nii märksõnade kui vastuste väljal, sõnastik on varustatud siselinkidega, kirjelduse ja kasutusjuhendiga.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.