Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat

Maire Raadik
„Väikesed tarbetekstid“ on paberil ja veebis ilmunud käsiraamat, mis käsitleb asjaajamiskeele küsimusi. Raamatus on selgitatud, kuidas mitmesuguseid dokumente (nt tava- ja e-kiri, leping, CV, kutse) korrektses eesti keeles vormistada. Reegliosa illustreerivad ligi viiskümmend dokumendinäidet ja kuus pisisõnastikku.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.