Sagedussõnastik

Kadri Muischnek
Sagedusloendid, mis on tehtud 0,5 miljoni sõnaga ilukirjanduse korpuse baasil (aastatest 1992-1998) ja 0,5 miljoni sõnaga ajakirjanduse korpuse baasil (1995-1999). Kolm sagedusloendit sõnade ja nende sagedustega alamkorpustest ning koondkorpuses 10 000 lemmat (sõnaliikidega) 1000 sagedasemat sõnavormi, 100 sõna, mis on iseloomulikud ainult ühele allkorpusele, kuid puuduvad teises.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.