Aktsendikorpus

Einar Meister
salvestati 10 leedu emakeelega keelejuhti, segmenteeriti käsitsi 6 jaapani, 7 rootsi ja 20 läti keelejuhi vältevastandustega sõnu sisaldavad laused, kokku 1566 lauset
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.