Radioloogiavastuste terminikasutuse alusel koostatud lühendisõnastik

Peeter Ross
Lühendisõnastik on koostatud meditsiinikeele korpuse alusel (korpuse ja lühendite tuvastamise kirjeldus: E. Valdre, P. Ross, K. Tsepelina, K. Veskis, T. Vaino, H-J. Kaalep, Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs“, Eesti Arst 2014, 93(9):502 –512)). Sõnastik on esitaud Excel failina kujul: mõiste, kõik sellele vastavad lühendid korpuses esinenud kujul (kuid muutelõppudeta), lühendi esinemiskordade arv, lühendile vastava mõiste kõigi lühendivariantide esinemiskordade arv, lühendi eeldatav algupära keel (eesti, ladina, inglise), lühendi allkeel (üldkeel, oskuskeel), mõistega seotud valdkond...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.