Eesti tervishoiu arengust lähiaastatel Mõttevahetus abiminister Peeter Laasikuga

Väino Sinisalu
Sotsiaalministeeriumis on valminud tervisepoliitika dokument “Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse”. Miks Sotsiaalministeerium selle dokumendi koostamise algatas? Vastus sellele on meie demograafias ja haigestumuse näitajates. Eestis elab 1,35 miljonit inimest, kellest 250 000 on 2005. a vanuses 60–80 aastat, samas on 2050. aastaks selle vanuserühma arvuks juba peaaegu 300 000. Kui vaatame 2005. a elanike arvu vanuses 20–40 a, siis neid on natuke üle 370 000, aga 2050. a on selle vanuserühma inimeste arv vähenenud 220...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.