Farmakokineetika alustalad arstilt arstile

Riste Kalamees, Irja Lutsar, Hiie Soeorg & Tuuli Metsvaht
Medikamentoossele ravile võib läheneda kolmest vaatenurgast (vt joonis 1). 1. Ravimi eesmärk on avaldada organismile efektiivset toimet, vältides samal ajal toksilisust nii toimekohas kui ka kogu ülejäänud organismis. Toimet, mida ravim organismile avaldab, kirjeldab farmakodünaamika. 2. Organismi eesmärk on ravim kui sissetungija võimalikult kiiresti kahjutuks teha ning kehast kõrvaldada. Toimet, mida organism ravimile avaldab, kirjeldab farmakokineetika. 3. Arsti eesmärk on aidata ravimil n-ö vaenlase tagalasse tungida ehk arst peaks manustama ravimit viisil, mis tagaks paratamatutest...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.