LANTUSe (insuliinglargiini) kasutamine diabeedi ravis

Svetlana Matjus
Insuliinglargiin – LANTUS – on insuliini preparaat, millest toimeaine vabaneb aegamööda ning mis tagab raviaine ühtlase kontsentratsiooni organismis 24 tunni jooksul. Preparaati manustatakse süstena üks kord ööpäevas.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.