Klodronaatpreparaadi kasutamine rinnavähi adjuvantravis

Riina Kütner
Rinnavähki haigestumine näitab kasvutendentsi enamikus arenenud riikides, kuid mitmes neist on õnnestunud viimasel kümnendil vähendada suremust. Täiustunud ravivõimalused mitte üksnes ei pikenda elulemust, vaid ka parandavad elukvaliteeti kaugelearenenud juhtudel. Klodronaadi kasutamine adjuvantravis võimaldab vältida luumetastaaside teket ja parandada üldist elulemust.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.