Mõistlikkust kortikoidsalvide kasutamisel!

Helgi Silm & Kadri Putnik
Lokaalseid glükokortikoidsalve kasutatakse laialdaselt mitmesuguste nahahaiguste ravis. Artiklis on esitatud sobiva kortikoidi sisaldava ravimpreparaadi valiku ja ravivõimaluste kaasaegsed seisukohad ning kirjeldatud ka võimalikke kõrvalnähte. Eesti Arst 2003; 82 (10): 711–714
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.