Haigusregistrite andmekvaliteedi uurimise meetodid

Katrin Lang
Rahvastikul põhinevatesse haigusregistritesse kogutakse epidemioloogilisi andmeid haiguste esinemissageduse kohta. Täiuslik register peaks sisaldama iga registreerimisele kuuluva juhu kohta ühe võimalikult täpse ja täiusliku kirje. Tegelikkuses ilmneb andmekvaliteedis puudujääke. On ülimalt tähtis teada, millised on puudujäägid registriandmete täielikkuses ja täpsuses, kuna neid andmeid kasutatakse laialdaselt kliinilistes ning epidemioloogilistes uurimustes. Eesti Arst 2003; 82 (10): 693–698
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.