Eesti Sisearstide Seltsi 11. kongress

Margus Lember
Eesti Sisearstide Selts on jõudnud oma 11. kongressini. Viimane aastakümme on tugevasti muutnud sisemeditsiini erialasid, eeskätt arstide väljaõppe osas ning tervishoiukorralduses. Sisemeditsiini valdkonda kuuluvad erialad on välja töötanud oma residentuurikavad, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.