Muudatused ravimite väljakirjutamise korras

Kadi Lambot
1. jaanuaril 2003. a jõustus uus ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise kord ning käibele tulid uued retseptiplangid. Retseptiplanke jaotab tervishoiuteenuse osutajatele tasu eest haigekassa piirkondlik osakond.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.