Projekt “Aterogeensuse staatuse skriinimine Eesti rahvastikul” (ASSER): uudne käsitlusviis südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsioonis

Jaak Kals, Kersti Zilmer, Mihkel Zilmer, Priit Kampus, Rein Teesalu & Tiina Ristimäe
Südame- ja veresoonkonnahaiguste haigestumuse, suremuse ja ravikulude vähendamise võimalust nähakse eelkõige elustiili muutmises ja olemasolevate ravivõimaluste ning preventsiooniprogrammide paremas kasutamises. Artiklis on tutvustatud projekti, mille eesmärk on uudse käsitlusviisi propageerimine ja aterogeensete haiguste patogeneesi, ravi ning preventsioonivõimaluste täpsem selgitamine ning sobivaimate uuringute leidmine varajase aterogeneesi sõeluuringuks. Eesti Arst 2003; 82 (1): 29–34
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.