Abielupaaride infertiilsuse tsütogeneetilised põhjused

Jelena Lissitsina, Kadi Varb & Ruth Mikelsaar
Lastetust esineb umbes 15% peredest. Selle põhjused võivad olla nii geneetilised kui mittegeneetilised, esinedes võrdse sagedusega nii mehe- kui naisepoolselt. Oluline tegur lastetuse korral on ka mehe ja naise vanus. Eestis on viljatuse tsütogeneetilisi põhjusi seni vähe uuritud. Töös on selgitatud lastetuse kromosomaalsete põhjuste esinemissagedust, tuginedes 17 infertiilse pere tsütogeneetilise uuringu tulemustele.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.