Ebatavaline eesnäärmevähi levik kopsudesse raadium-223 isotoopravi saaval patsiendil

Alina Kornejeva & Mikk Saretok
Raadium-223 on Eestis kättesaadav isotoopravim, mis on kasutusel mCRPC (kastreerimise suhtes resistentse metastaseerunud eesnäärmevähi) raviks patsientidel, kellel on sümptomaatilised luumetastaasid ja puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid. Kirjeldatud on difuusset eesnäärmevähi metastaseerumist kopsudesse raadium-223 isotoopravi saaval patsiendil. Kopsude radioloogiline leid osutus mittespetsiifiliseks ning oli vaja saada protsessi histoloogiline kinnitus, et teha parim valik patsiendi edasiseks käsitlemiseks.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.