COVID-19: mis on teada ja mida me ei tea, mis vajab lahendamist

Anna Tisler
Artikkel põhineb Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli kursusel „Outbreak of the novel coronavirus causing COVID-19 and its implications around the world”, mille autor on läbinud. Teema käsitlemisel on kasutatud kursusel saadud teadmisi ja materjale, kuid artikkel sisaldab ka autori täiendusi ning viiteid ajakohasele teaduskirjandusele.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.