Äge respiratoorse distressi sündroom

Max Linnamägi
Äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS) on kiiresti progresseeruv haigusseisund, mis kujuneb alveolaar-kapillaarse barjääri kahjustumise tõttu. ARDS esineb ligi neljandikul kõikidest mehaanilisel ventilatsioonil viibivatest patsientidest, ning kuigi arusaam ARDSi patogeneetilistest mehhanismidest on paranenud ja suremus vähenenud, on see endiselt probleemiks ka tänapäeval. Ravi põhimõtteks on põhihaiguse ravi ning kopse säästev mehaaniline ventilatsioon. Haigusseisundi üle elanud patsiendid kogevad sageli elukvaliteedi halvenemist, samuti esineb risk kognitiivsete võimete häirumiseks ja depressiooniks. Seega on ARDS raske ja invaliidsust põhjustav haigusseisund,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.