Mao perforatsioon ägeda kõhu põhjusena keisrilõike järel – diagnostilised raskused. Haigusjuhu kirjeldus

Hanna Kadri Laas, Silja Ostrat & Mariann Rugo
Mao perforatsioon on äärmiselt harv ägeda kõhu põhjus puerpeeriumis. Selle sümptomid ei ole spetsiifilised ning sarnanevad mitme muu raseduse järel oluliselt sagedamini esineva haigusega. Lisaks võib peamiste diagnostikameetodite tõlgendamist segada keisrilõikejärgne pneumoperitoneum. Kirjeldatud haiguslugu koos asjakohase kirjanduse kokkuvõttega annab ülevaate mao perforatsiooni diagnostilistest probleemidest sünnitusjärgsel perioodil.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.