Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi taastusravi

Aleksandra Butšelovskaja
Kopsuhaigete taastusravis on viimastel aastatel aktiivselt juurutatud tõenduspõhiseid käsitlusi. Tänu sellele on mitmes kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravijuhendis esitatud tugeva soovitusena rakendada taastusravi. Suurt tööd tehakse praegu selle nimel, et informeerida patsiente ja tervishoiutöötajaid taastusravi vajalikkusest, võimalustest ja efektiivsusest.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.