Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, Vol. 48 (2020): 100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini

Saateks...5-7 19. sajandi Tartu ülikool kui seisuste sepikoda: kõrghariduse ja ülikoolide asendist Vene seisuste ja riigiteenistuse korralduses....8-62 "See on tõepoolest häbiväärne, et meie eestlastel on rohkem mõistust kui meie sakslastel"...63-79 Tartu ülikooli hoidja Jaan Sarv...80-103 "Rootslasena oli ta meile võõram." Kunstiajaloo professori Helge Kjellini õpinguaastad ja kujunemine enne Tartut...104-133 Vera Poska-Grünthali akadeemiline karjäär Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas...134-151 Minu elu ülikooli valikud. Uue püsinäituse museoloogiline kontseptsioon...152-188 "Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid". Eesti rahvusülikooli 100. aastapäevale pühendatud näituse...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.