Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján

Bence Toronyi
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.