Az Atg6/UVRAG/Vps34 tartalmú lipid kináz komplex endocitózisban és autofágiában betöltött szerepének a vizsgálata

Péter Lőrincz
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.