Biomolekulákkal stabilizált arany kvantum klaszterek: az előállítás aspektusai, a termékek jellemzői és viselkedése

Balázs Söptei
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.