Humán transzmembrán proteom topológiájának meghatározása kombinált kísérleti és elméleti módszerekkel

Tamás Langó
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.