Mindennapi élet Heves és Külső-Szolnok vármegyében (1750–1850) Büntetőperek történeti néprajzi vizsgálata

Petra Horváth-Bálint
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.